Weinigen hebben ooit gehoord van fra Luca Parioli, de uitvinder van het dubbel boekhouden; toch heeft hij waarschijnlijk het leven der mensen meer beïnvloed dan Dante of Michelangelo.

Herbert J. Muller, Amerikaans historicus en auteur

Boekhouding

De boekhouding is voor een onderneming één van de meest cruciale beleidsinstrumenten.  Een degelijke boekhouding zorgt ervoor dat de klanten een duidelijke zicht hebben op hun zelfstandige activiteit.  Welke zijn de kosten, zijn de doelstellingen inzake budgetteren bereikt, welke activiteiten zijn rendabel… Helaas ervaren heel wat ondernemers de boekhouding als een last en een noodzakelijk kwaad.

Een bewijskrachtige boekhouding is de basis voor een gezonde onderneming.


In het kader hiervan biedt ons team een dynamische en volledige begeleiding inzake het opstarten van boekhouding, voeren van boekhouding, opstellen van bijhorende exploitatierekeningen, balansen en jaarrekeningen. Hierbij staat het centraal dat er per kwartaal een upgrade van de boekhouding gebeurt met een bespreking hieropvolgend.