Bedrijfsadvies

Wees niet bang om te falen. Je hoeft het maar één keer bij het juiste eind te hebben.

Drew Houston, Oprichter Dropbox

Bedrijfsadvies

Hierbij staat centraal ‘strategie – financiën – management’.  Het accent hierbij wordt duidelijk gelegd op kostprijsberekening - investeringsanalyse - businessplan en contacten met de bank.

Tevens geven we de nodige begeleiding inzake overname van bedrijven – familiale opvolging ed.